Aktuální právní informace

1 Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotř...
Author:  Dalibor Prokop

4 downloads 30 Views 549KB Size