832;

1 De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2014, nr. 14/832; gelet op de ar...
Author:  Roel Boer

5 downloads 268 Views 177KB Size

Recommend Documents