1. IDENTIFIKACE VÝZVY 2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 3. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve veřejné zakázce malého rozsahu. V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1 (d...
Author:  Dana Hrušková

29 downloads 221 Views 635KB Size