085

1 REKONTEXTUALIZACE v i z u á l n í r e a l i t a / 0852 ÚVOD DO REKONTEXTUALIZACE Struktura vizuální kultury je pofiád více strukturou bez stfiedu, a...
Author:  Denis Pospíšil

54 downloads 166 Views 3MB Size