Základná škola s materskou školou Podolie Hlavná č. 804, Podolie -

1 Kronika Streleckého krúžku pri ZŠ s MŠ Podolie 3. časť, roky Spracovali: Ing. Peter Košút - 1 -2 Pá...
Author:  Aleš Müller

209 downloads 135 Views 2MB Size