Sídelní struktura a demografický vývoj ve Švýcarsku

1 Švýcarsko a jeho úspěšné snahy o uspořádání prostoru Irena Šulcová Hospodaření s územím má mimořádný význam. Velká výšková členitost reliéfu výrazně...

11 downloads 95 Views 658KB Size