RAKOVNÍK. Pedagogické vedení: Mgr. Irena Náprstková

1 Náš projekt byl původně zamýšlen jako příprava žáků 9. ročníku na dvoudenní studijní zájezd do Terezína. Jeho cílem bylo seznámit žáky se základními...
Author:  Nela Zemanová

21 downloads 127 Views 4MB Size