RACIONALIZACE NÁKUPNÍ LOGISTIKY VE FIRMĚ ELEKTRO SYCHRA S. R. O

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Vítězslav Toman

43 downloads 135 Views 3MB Size

Recommend Documents