Projekt zvýšení motivace zaměstnanců nefinančními stimuly ve společnosti PROFISTAV PŘEROV a.s. Bc. Martina Mikešová

1 Projekt zvýšení motivace zaměstnanců nefinančními stimuly ve společnosti PROFISTAV PŘEROV a.s. Bc. Martina Mikešo...
Author:  Veronika Kopecká

225 downloads 742 Views 2MB Size

Recommend Documents