Privacyreglement. De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens

1 Privacyreglement Workways begeleidt personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze afstand te verkleinen zodat er re-integrati...
Author:  Andreas de Croon

4 downloads 122 Views 348KB Size

Recommend Documents