Položky na montáž zařízení MaR připočtěte do části MaR pod položky za dodávku zařízení MaR