ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

1 VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 20052 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne ro...
Author:  Radovan Neduchal

3 downloads 240 Views 2MB Size