ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

1 VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 20042 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne ro...
Author:  Arnošt Dušek

17 downloads 322 Views 2MB Size