Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) DEFINITIEVE VERSIE 20 juli 2012, versie 1.0 Copyright 2012

1 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 DEFINITIEVE VERSIE 20 juli ...
Author:  Gert de Backer

4 downloads 112 Views 356KB Size