Ontwikkelingsplanologie bij stedelijke vernieuwing Nieuw-Crooswijk Rotterdam. Sjoerdtje Giesen Juli StadNetwerk Den Haag

1 ont wik ke ling (de ~ (v.)) 1 geleidelijke verandering in een bepaalde, vaak gunstige richting => boel 2 het ontwerpen en uitvoeren op basis van ond...
Author:  Nina de Coninck

3 downloads 253 Views 423KB Size