OCHRANA VOD Ochrana vod její podstata, typy, charakteristika Ochrana obecná, zvláštní a speciální zranitelné oblasti

1 OCHRANA VOD Platné právní předpisy v ČR dlouhodobě řeší ochranu vod jako součást životního prostřed...
Author:  Radim Havlíček

33 downloads 356 Views 80KB Size