OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV A JEHO VLIV NA STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

1 OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV A JEHO VLIV NA STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: P6208 Ekonomika a man...
Author:  Radim Čech

5 downloads 162 Views 903KB Size