Obsah podle jednotlivých kapitol

1 podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví Mezinárodní h...
Author:  Sabina Janečková

8 downloads 406 Views 480KB Size