Obchodní firma jako hodnota podniku

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Obchodn...

16 downloads 300 Views 741KB Size