Multikulturní kompetence učitele na základní škole. Bc. Michaela Jur tíková