Moţnosti zapojení rodin do péče o pacienty s apalickým syndromem

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Jitka Kubáková Moţ...
Author:  Bohumír Horáček

8 downloads 200 Views 2MB Size