MBO HBO. To be or not to be?

1 MBO HBO To be or not to be? Een effect studie betreffende studiesucces van mbo ers op het hbo. Peter Wildschut ( ) LA 5 12 Inhoud : 1. Samenvatting ...
Author:  Renske de Jong

17 downloads 175 Views 398KB Size

Recommend Documents