Makroekonomický produkt a důchod

1 Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová polit...

4 downloads 181 Views 102KB Size