m) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden

1 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten ...
Author:  Helena Koster

8 downloads 157 Views 72KB Size

Recommend Documents