Logika. Akademie managementu a komunikace, Praha PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD

1 Akademie managementu a komunikace, Praha PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.2 Tematické okruhy: 1. Stručné dějiny logiky a její postavění ve vědě 2. Analý...
Author:  Michal Kolář

156 downloads 242 Views 913KB Size

Recommend Documents