Klíová slova: historie internetu, PHP, MySQL, webová prezentace