JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Tympánové party ve skladbách Gustava Mahlera a Richarda Strausse