Het basisinkomen. Een ethische beschouwing Kris Hardies*

1 Het basisinkomen Een ethische beschouwing Kris Hardies* Pleidooien voor de invoering van het basisinkomen ondervinden veel weerstand in een maatscha...
Author:  Veerle Visser

34 downloads 159 Views 298KB Size