Goed ID beleid, met IPB een goed Idee!

1 Goed ID beleid, met IPB een goed Idee! Een onderzoek naar de mogelijkheden van IPB voor ID-baners in het onderwijs In opdracht van het IPB-Bureau Jo...
Author:  Tessa Maes

60 downloads 230 Views 407KB Size