EXTRA-ANATOMICKÉ STENTY JAKO ALTERNATIVA NEFROSTOMIE

1 188 PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK EXTRA-ANATOMICKÉ STENTY JAKO ALTERNATIVA NEFROSTOMIE EXTRA-ANATOMIC STENTS AS AN ALTERNATIVE OF NEPHROSTO...

10 downloads 116 Views 202KB Size

Recommend Documents