Europees jaar van de armoede: OCMW s proberen het tij te keren

1 Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gen...
Author:  Gerda van de Velde

114 downloads 122 Views 9MB Size

Recommend Documents