Etiologie synkopálních stavů na kardiologicky profilizovaném pracovišti

1 UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KLINIKA FN OLOMOUC Etiologie synkopálních stav...

88 downloads 232 Views 2MB Size