Elektrisch huis kan EPC-probleem oplossen

1 duurzaamheid All-electrichuis, een toekomstvast concept deel 1 Drs. ing. Peter Hafkamp en dr. ir. Ruud Hunik Elektrisch huis kan EPC-probleem oploss...
Author:  Bernard Bogaert

4 downloads 89 Views 3MB Size