Een tekst is goed wanneer de wethouder enthousiast is

1 Een tekst is goed wanneer de wethouder enthousiast is. Een kwalitatief onderzoek naar individuele taakopvattingen en organisationele factoren die be...
Author:  Roeland Smits

7 downloads 386 Views 2MB Size