Dit pestprotocol bestaat uit een overzicht, een stappenplan en een toelichting bij diverse onderdelen van het overzicht en het stappenplan

1 PESTPROTOCOL2 VOORAF Dit is het pestprotocol van het Christelijke College Groevenbeek. Alle leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilig lee...
Author:  Tania Peeters

7 downloads 129 Views 452KB Size

Recommend Documents