De kortste route naar een kennisrijk MKB

1 De kortste route naar een kennisrijk MKB Onderzoek naar effectieve kennisoverdracht naar het (procesvolgend) MKB drs. A.H.H.M. Mensen drs. W.V.M. va...
Author:  Jan Visser

6 downloads 120 Views 442KB Size