Bradley F. Abrams THE STRUGGLE FOR THE SOUL OF THE NATION. CZECH CULTURE AND THE RISE OF COMMUNISM

1 429 zda vůbec může být bez ní kvalitní výzkum s detailní znalostí daného prostředí prováděn. Z toho ovšem plyne řada výhod, stejně jako omezení. Věd...

5 downloads 254 Views 190KB Size