Boekbesprekingen. in de Verenigde Staten en Nederland. Tjeenk W illink, Zwolle 1986

1 B.P. Sloot, Positieve discriminatie, maatschappelijke ongelijkheid en rechtsontwikkeling in de Verenigde Staten en Nederland. Tjeenk W illink, Zwoll...
Author:  Erik van Dongen

17 downloads 93 Views 309KB Size

Recommend Documents