BAB IV PERANCANGAN. 4.1 Perancangan Batasan Perancangan IV-25