BAB I PENDAHULUAN. sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali. perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 2007, h. 11 Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengand...
Author:  Lanny Darmali

5 downloads 164 Views 99KB Size

Recommend Documents