BAB I PENDAHULUAN. diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah Swt. kepada

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur anul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. ...
Author:  Deddy Rachman

51 downloads 133 Views 377KB Size

Recommend Documents