ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM EKONOMICKÝCH EXPERIMENTŮ

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBOR RIZIKOV...
Author:  Kamila Urbanová

10 downloads 70 Views 2MB Size