Abstrakt. Abstract. Klíčová slova. Key words

1 2 3 4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hoke...

0 downloads 175 Views 4MB Size