3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927