2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi

1 Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. O...
Author:  Jozef Vlček

6 downloads 43 Views 89KB Size

Recommend Documents