1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od /1991 Sb. ZÁKON ze...

2 downloads 207 Views 1MB Size