1.2. Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die als de wederpartij van Huf Media optreedt;

1 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: 1.1. Huf Media: de eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregi...
Author:  Philomena Willems

0 downloads 122 Views 162KB Size

Recommend Documents